Fireworks

Adobe Fireworks CS6 程序打不开的解决方法

2020-01-09 13:10:14 冯必正 513

       Adobe Fireworks CS6 运行一段时间就打不开程序了,这可能是缓存文件夹或缓存文件出错所致,依次按图一展开缓存文件夹后,删除【Fireworks CS6】文件夹或Adobe文件夹的的Fireworks CS6文件即可。


宁波云扬智能科技有限公司,版权所有,禁止转载!

图一:删除缓存文件夹